‘เอสซีจี’ ชูนวัตกรรมสร้างบ้านยุคใหม่ภายใต้การขับเคลื่อนเพื่อการอยู่อาศัยที่สมาร์ตกว่า

เมื่อโลกถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมีความสะดวกสบายและมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับรวมไปถึงนวัตกรรมการก่อสร้างยุคใหม่ ที่ไม่เพียงพัฒนาให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อาศัยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างที่ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่อีกด้วย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ในฐานะองค์กรชั้นนำที่เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการก่อสร้างที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัลมากขึ้น

ล่าสุด เอสซีจีได้เปิดตัวนวัตกรรมบ้านสำเร็จรูป ‘CPAC 3D Printing Modular House’ ภายใน SCG Pavilion โดย CPAC Green Solution ในงานสถาปนิก’65 ซึ่งเกิดจากการพัฒนางานปรินต์อาคาร ด้วยรูปแบบเครื่องปรินต์สามมิติ (CPAC 3D Printing Solution) มาออกแบบและผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ที่ง่าย ครบครัน และได้มาตรฐาน

เป้าหมายสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการก่อสร้างนอกเหนือจากเป็นการนำประโยชน์จากเทคโนลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างรู้คุณค่า ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการอีกด้วย

สำหรับนิยามของ ‘CPAC 3D Printing Modular House’ มาจากแนวคิดการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Prefabricated Prefinished Volumetric Construction หรือ PPVC ด้วยการผลิตแต่ละส่วนประกอบของห้องมาจากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิต ภายใต้การดูแลและควบคุมจากช่างผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ส่วนกระบวนการติดตั้ง จะสามารถขึ้นเป็นโมเดลห้องตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจ พร้อมกับผสมผสานของลวดลายที่งดงาม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของนวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบ ‘CPAC 3D Printing Modular House’

ขณะที่ CPAC Green Solution หรือนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างรูปแบบใหม่ จะช่วยควบคุมเวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง ตลอดกระบวนการก่อสร้างอาคาร

ตั้งแต่เริ่มการสำรวจและการออกแบบก่อสร้าง (Pre Construction) ไม่ว่าจะเป็น CPAC Drone Solution, CPAC BIM

ระหว่างการก่อสร้าง (Construction) ด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในหลาย Segment อาทิ

– โซลูชั่นสำหรับงานก่อสร้างบ้านและอาคาร ได้แก่ CPAC 3D Printing Solution, CPAC Low-rise Building Solution

– โซลูชั่นสำหรับงานโรงงานขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ได้แก่ CPAC Farm Solution,  CPAC Factory Solution, CPAC Smart Industrial Solution

– โซลูชั่นสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานสะพาน  CPAC Ultracrete Solution รวมไปถึงหลังการก่อสร้าง (After Construction) อย่าง CPAC SB & M LIFETIME SOLUTION

ผู้ที่สนใจสามารถชมนวัตกรรมของเอสซีจีในรูปแบบโลกเสมือนจริงได้ที่ SCG LivingVerse ที่นี่ SCGlivingverse.com

Source: https://www.prachachat.net/public-relations/news-925424

Share this article:
เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ
ยอดนิยม

what you need to know

in your inbox every morning