Smart City Smart Building ดิสรัปสำนักงาน

อาคารอัจฉริยะที่มีระบบการบริหารจัดการโดยผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านInternet of Things‎ หรือIoT เชื่อมต่ออุปกรณ์กับซอฟต์แวร์และบริการที่เข้ามา ดิสรัปในวงการอสังหาริมทรัพย์หลังสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะดิสรัปสำนักงานให้กลายเป็น Smart Building

เซอิจิโร่ อิชิซึ ผู้จัดการทั่วไป แผนก Social Innovation Business บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โซลูชันSmart Building ใช้ในญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 5 ปีมาแล้วขณะที่ในระดับโลกประเมินว่าธุรกิจประเภทนี้จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% ระหว่างปี 2562-2567

ปัจจุบันพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การชอปปิงออนไลน์ การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านอี-แบงก์กิ้ง การสนทนาผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม การนำระบบซีเคียวริตี้ เทคโนโลยี มาใช้กับอาคารและสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

พฤติกรรมและสถานการณ์เหล่านี้ ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์  เห็นช่องว่างจาก “Pain Point” ของการให้บริการที่มีการแยกการให้บริการที่สร้างความยุ่งยากในการใช้งาน จึงได้นำธุรกิจ Smart Building Solution เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารสำนักงานสามารถดูแลจัดการหลายๆ อาคารได้พร้อมกัน และผู้ดูแลสามารถบริหารอาคารได้หลายระบบ

เช่น ระบบการเข้าออกอาคาร (Visitor Management System) หรือ Access Control System ซึ่งพนักงานหรือผู้มาติดต่อสามารถใช้บริการภายในอาคารผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนด้วยระบบดิจิทัล แพลตฟอร์ม

จุดเด่นของ Smart Building Solution ของฮิตาชิ กล่าวคือ 1.มีโซลูชั่นความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) เช่น การตรวจสอบใบหน้า และ QR Code บนมือถือ ช่วยลดการสัมผัสระหว่างบุคคลตั้งแต่เริ่มเข้าที่จอดรถ การโดยสารลิฟต์ และสามารถจัดการสิทธิ์และข้อมูลของ ผู้เช่าภายในอาคารและผู้มาเยือนได้อย่างน่าเชื่อถือ

2.การบริการแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร โดยเจ้าของอาคารสามารถบริหารจัดการในหลายอาคาร และหลายระบบ ผ่านระบบเดียวได้พร้อมกัน ขณะเดียวกันสำหรับผู้ใช้อาคาร สามารถจอง Facility ต่างๆ เพื่อใช้งานเช่น การจองห้องประชุมส่วนกลาง หรือ Co-Working Space การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยสามารถชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ได้

“Smart Building Solution ช่วยให้เกิดซินเนอร์ยีกับธุรกิจลิฟต์เดิมของบริษัท ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น เพราะเป็นโซลูชั่นบริการแบบครบวงจรในอาคารสำนักงาน ที่มีทั้งระบบลิฟต์ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และบริการทางดิจิทัล”

Source: https://www.bangkokbiznews.com/business/995392

Share this article:
เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ
ยอดนิยม

what you need to know

in your inbox every morning