‘KingBridge’ ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 


“KingBridge Tower” เครือสหพัฒน์ โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาคารแรกในไทย ชูแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอกย้ำความยั่งยืนทางธุรกิจ

“วิชัย กุลสมภพ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจยั่งยืน ให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร
 
จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI) พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Circular Economy) มาปรับใช้กับโครงการ KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนพระราม 3 จนได้รับเลือกเป็น “CECI Pilot Project” ต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

การออกแบบโครงการ เป็นการผสมผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Green & Clean Innovation) เข้าด้วยกัน และถือเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างมาตรฐาน และ ระบบบริหารจัดการการก่อสร้างผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยงบลงทุน 6,000 ล้านบาท
 
การก่อสร้างให้ความสำคัญกับ Mass Study Concept โครงสร้างของตัวอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกแบบ 3 ชั้น (Insulated Glass) ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อลดอุณหภูมิ และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานด้วยระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ Building Automation System (BAS) การนำเทคโนโลยี BIM มาใช้เพื่อช่วยลดวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด การติดตั้ง Solar Cell Facade สำหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันเพื่อลดการใช้พลังงาน ระบบระบายอากาศ การเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้ใช้อาคาร รวมไปถึงการรีไซเคิลและการเลือกใช้วัสดุ

นอกจากนี้ ยังออกแบบพื้นที่สีเขียว (Lush Co-working Space) ที่สนองตอบทั้งด้านการทำงานและการดูแลสุขภาพ เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกันได้ ภายในอาคารประกอบด้วย พื้นที่สำนักงาน, Co-working Space, ห้องประชุม, Healthy Canteen, สวนแนวตั้ง, ลู่วิ่ง และ Rooftop Restaurant ที่สามารถปรับพื้นที่ให้กลายเป็น Event Space ได้ พื้นที่อาคารรวมกว่า 85,000 ตร.ม. คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2567
 
สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครือสหพัฒน์มีเป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ ในงาน CECI: Action for Sustainable Future ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,776 วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2565

Source: https://www.thansettakij.com/lifestyle/522354
Share this article:
เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ
ยอดนิยม

what you need to know

in your inbox every morning